Zonnepanelen voor de VvE: welke stappen?

Zonnepanelen voor de VvE: welke stappen?

Wanneer je als VvE zonnepanelen voor het gemeenschappelijke dak wilt aanschaffen, zal een meerderheid van de bewoners, al dan niet via een machtiging, akkoord moeten gaan met de plaatsing van de zonnepanelen. De voordelen en mogelijkheden van zonnepanelen voor een bedrijf hebben we al eerder in kaart gebracht maar voor een VvE spelen nog een aantal zaken extra. Zorg er in elk geval voor dat jullie VvE bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, voordat je met de inventarisatie begint. Op het moment dat dit is gebeurd, kan in vier stappen de investering in zonnepanelen via VvE worden geregeld.

Dak in kaart brengen

De vorm en afmeting van het gezamenlijke dak is bepalend voor de verdeling van het aantal zonnepanelen. Doe een zonnepanelencheck, dan kan je na het beantwoorden van een aantal vragen goed inzicht krijgen in de beschikbare ruimte. Dit is nodig, zodat je als vereniging van eigenaren de energie zo optimaal mogelijk opwekt. Bij de eerste stap is de splitsingsakte een goed hulpmiddel. Hierin staat vermeld wat de breukdelen per woning of appartement zijn. Dit moet in kaart worden gebracht om de zonnepanelen naar evenredigheid over de eigenaren te verdelen. Bepaal daarna wat de kosten en opbrengsten zijn, zodat elke eigenaar weet waar hij aan begint.

Beslissen welke eigenaren meedoen

Om te verduurzamen als VvE moet je transparant zijn naar de deelnemers. Dit betekent dat iedereen een goed beeld krijgt van:

  • de kosten, opbrengst en terugverdientijd van de zonnepanelen
  • de verzekering van de panelen (al dan niet gedekt via de opstalverzekering)

Pas als alles helder is, volgt de inventarisatie van de deelnemers. Zodra bekend is hoeveel eigenaren meedoen, is het moment aangebroken om de beslissing rechtsgeldig te maken.

Wettelijk besluit na ledenvergadering VvE

Organiseer een ledenvergadering waarbij de zonnepanelen via VvE als belangrijkste agendapunt vermeld staat. Zorg dat je alle, van toepassing zijnde, informatie aan de leden kunt verstrekken en vraag naar de bereidheid of toestemming voor het plaatsen van de zonnepanelen. Houd rekening met eigenaren die weliswaar hun akkoord geven voor het plaatsen van de panelen, zonder zelf deel te willen nemen.

Leverancier zonnepanelen kiezen

Het aantal eigenaren dat akkoord gaat met het kopen van zonnepanelen via VvE is leidend voor het kiezen van een leverancier. Hoe groter het project, hoe goedkoper het geheel wordt. Kies altijd voor een leverancier die het keurmerk Zonnekeur voert en controleer of je met een vakbekwame leverancier te maken hebt.

Conclusie

Voor het laten plaatsen van zonnepanelen via VvE doorloop je een viertal stappen. Op deze manier wordt goed in kaart gebracht hoeveel panelen er nodig zijn en welke eigenaren bereid zijn om hier actief aan mee te doen. Dit kan kenbaar worden gemaakt op een ledenvergadering van de VvE. Om het verduurzamen via VvE zo effectief mogelijk te laten verlopen, kies je vervolgens voor een installateur die het Zonnekeur keurmerk voert. Dit is een goede indicatie dat je met een erkende vakman te maken hebt en dat de VvE zonnepanelen vakkundig worden geplaatst en aangesloten.