Wat zijn groene bedrijven en waarom worden ze zo genoemd?

Wat zijn groene bedrijven en waarom worden ze zo genoemd?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid als speerpunt of oog hebben voor de omgeving: veel bedrijven roepen dat ze een duurzaam of groen bedrijf zijn. Voor sommige bedrijven is het niet meer dan positieve PR, voor andere bedrijven zit duurzaamheid sterk verankerd in het DNA van een organisatie. Wanneer kun je als bedrijf zeggen dat je een groen bedrijf bent en wat verschilt groene bedrijven van andere bedrijven?

Waarom is het nodig dat bedrijven verduurzamen?

Duurzaamheid is enorm breed, maar in de essentie komt het allemaal neer op maatregelen en acties waardoor we de aarde niet uitputten en ook voor de toekomstige generatie een leefbare en bewoonbare planeet achterlaten. Een van de grote uitdagingen waar we tegenaan lopen is de klimaatverandering. De aarde warmt langzaam op door een verhoogde CO2-uitstoot, om een leefbare wereld te behouden moet deze CO2 omlaag. De CO2 uitstoot wordt door veel factoren veroorzaken, (grote) bedrijven zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Groene oftewel duurzame bedrijven zijn bewust bezig om de CO2 uitstoot te minimaliseren en ondernemen maatschappelijk verantwoord.

Duurzaam ondernemen

Er zijn veel mogelijkheden voor duurzaam ondernemen. Zo wil een groen bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor probleem zoals de luchtvervuiling en klimaatverandering. Maar ook kijken ze naar de omstandigheden waarin hun werknemers de werkzaamheden uitvoeren. Duurzaam ondernemen oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets wat dit bedrijf zomaar doet. Het wordt in alle bedrijfsprocessen doorgevoerd, van inkoop en productie tot HRM. Bij het duurzaam ondernemen houden ze rekening met de 3 p’s : people, planet en profit. Dit houdt in dat ze bij het ondernemen rekening houden met effecten op maatschappij, werknemers en productie.

Hoe werkt het in de praktijk?

De mogelijkheden voor duurzaam ondernemen zijn groot en ieder bedrijf vult het op zijn eigen manier in. Wel zijn er een aantal gemeenschappelijke factoren. Zo maakt een duurzame onderneming gebruik van duurzame energie, bijvoorbeeld door gebruik van zonnepanelen of van LED-verlichting in kantoor of bedrijfsgebouwen. Ook houden ze bij productie zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Zo zijn er speciale regels voor bedrijfsafval en wordt gekeken hoe dit kan worden gerecycled of kopen ze hun grondstoffen duurzaam in. Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar prijs, maar ook naar de sociale en milieu aspecten. Als het gaat om ‘people’ wordt het bijvoorbeeld gestimuleerd om met de fiets of het OV naar het werk te komen. Daarnaast wordt er gelet op duurzame inzetbaarheid en wordt er aandacht besteedt aan bewustwording bij werknemers, klanten en relaties.

Wanneer er steeds meer groene bedrijven komen en bedrijven bewust worden van de impact die ze hebben op de het milieu, maken we met z’n allen de wereld een stukje groener.

Weten hoe je je kantoor een stuk duurzamer kunt maken? Lees dan onze tips voor een duurzaam kantoor.