Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen?

Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen?

De klimaatproblematieken zijn urgenter dan ooit en daarom moet het gedrag van de mens veranderen. Gelukkig worden er nu globaal concrete stappen gemaakt. De ‘energietransitie van bedrijven‘ is in volle gang. De politiek moet zich aanpassen, het gedrag van de consument moet worden aangepast, maar natuurlijk het gedrag van bedrijven ook. Maatschappelijk verantwoord inkopen is een gedragsverandering die veel positieve effecten kan bewerkstelligen. In dit artikel gaan wij dieper in op maatschappelijk verantwoord inkopen. Eerst leggen we uit wat maatschappelijk verantwoord inkopen precies is. Daarna gaan we in op zaken die verantwoord kopen kunnen bevorderen. Als laatste gaan we nog even kort in op het fenomeen circulair inkopen.

Wat is verantwoord inkopen?

Verantwoord inkopen wordt ook wel duurzaam inkopen genoemd. Bij deze vorm van inkopen let je op meer aspecten dan de standaard zaken waar normaliter op wordt gelet bij het aankopen van producten. Je kijkt dus niet alleen naar de prijs, maar ook naar de effecten op het milieu en verscheidene sociale aspecten. Hoe is een product bijvoorbeeld tot stand gekomen? Van veel producten is dit wel te traceren, maar niet alle ondernemers besteden hier aandacht aan. Het is echter van groot belang dat steeds meer ondernemers ook verantwoord producten in gaan kopen. Het manifest MVI zet al veel zoden aan de dijk, maar hoe kunnen we ondernemers nog meer stimuleren om verantwoord in te kopen? We zullen nu enkele suggesties geven.

Meer informatie bij een product

Een goede methode om andere mensen over te halen om producten verantwoord aan te kopen, is door ze te voorzien van meer informatie. Dit kan op het product zelf worden gezet, maar bijvoorbeeld ook op een bordje in de supermarkt. Het punt is namelijk dat de informatie er wel is, maar vrijwel niemand bij elk product op internet gaat kijken wat de precieze afkomst is. Met Europese richtlijnen kan extra informatie min of meer verplicht worden gesteld voor verkopers van de producten.

Overheidscampagnes

Overheidscampagnes kunnen ook een belangrijke rol spelen om ondernemers meer bewust te maken van het inkoopgedrag. Het is dan overigens belangrijk dat dit niet op dwingende en sturende manier wordt gedaan. De ondernemer moet meegetrokken worden in een verhaal. Het is belangrijk dat het kabinet hier in de toekomst extra geld voor vrij gaat maken.

Wat is circulair inkopen?

In een circulaire economie bestaat er geen afval meer. Daarentegen worden alle producten en materialen opnieuw gebruikt. Met circulair inkopen kun je de circulaire economie stimuleren. Dit fenomeen staat nu nog in zijn kinderschoenen, maar de overheid heeft verschillende pilots opgezet om dit te stimuleren. De inkopende partij zorgt er voor dat aan het einde van de levensduur of de gebruiksduur van een product, deze weer optimaal ingezet kunnen worden in een nieuwe cyclus. Zo blijven de producten en materialen hun waarde behouden en kun je niet meer van afval spreken. Dit brengt ook verscheidene voordelen voor het klimaat met zich mee.

Conclusie

De energietransitie is in volle gang en er moet veel gebeuren om de urgente klimaatproblematieken op te lossen. In dit artikel zijn wij ingegaan op maatschappelijk verantwoord aankopen en de circulaire economie.