Wat is de regeling groenprojecten?

Wat is de regeling groenprojecten?

De regeling groenprojecten is door de overheid in het leven geroepen. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de financiële sector om te investeren in groenprojecten op een innovatieve en duurzame manier. Door via de regeling groenprojecten te sparen of te beleggen, kan je aanspraak maken op een belastingvoordeel. Dit maakt het mogelijk om groenprojecten tegen een lager tarief te financieren en een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzaamheid.

Groene investeringen

Nu projectbeheerders, beleggers en groenbanken de handen ineen slaan, is het mogelijk om op een financieel aantrekkelijke manier te investeren in circulaire economie, innovatieve, duurzame projecten en milieutechnologie. Groenprojecten worden door het bankwezen mogelijk gemaakt via gunstige leentarieven. Wel heb je een verklaring nodig om aanspraak te kunnen maken op verlaagde tarieven van de bank, als het gaat om groen investeren.

Aanvragen groenverklaring

Voor het aanvragen van een verklaring is door de overheid een lijst met erkende groenbanken opgesteld. Hierin zijn onder meer de volgende banken opgenomen:

  • Groenfonds Regionaal Duurzaam
  • ASN Groenprojectenfonds
  • ABN AMRO Groenbank B.V.
  • Triodos Groenfonds N.V.

Is de verklaring eenmaal opgesteld, dan wordt deze getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemiddeld genomen neemt dit een week of vijf in beslag. Het is niet mogelijk om de verklaring rechtstreeks bij het RVO aan te vragen. Het eerste contact dat je hebt zal dus met een beleggings- of kredietinstelling zijn om de aanvraag voor de verklaring in gang te zetten.

Investeren in groenproject

Groen investeren doe je door in een groenfonds te sparen of te beleggen. Met het geld dat hierdoor beschikbaar komt, kan de geldverstrekker bij groenprojecten een lagere rente rekenen. Hierbij kun je denken aan biologische landbouwbedrijven, duurzame energieprojecten, natuurontwikkelingsprojecten en duurzame gebouwen.

Conclusie

Groen sparen of beleggen is belangrijk voor het realiseren van milieuprojecten. Door jouw geld onder te brengen bij een erkende financiële instelling komt er geld beschikbaar om duurzame initiatieven met een verlaagd rentetarief mogelijk te maken. Bovendien levert het jou ook de nodige voordelen op. Je bent actief bezig met verduurzamen en je profiteert van een aantrekkelijk belastingvoordeel. Reden genoeg om je eens echt te verdiepen in deze regeling.