VCA en het milieu

VCA en het milieu

De bedrijven van nu spelen een grote rol in het milieu. Ze verbruiken immers allerlei hulpbronnen, produceren emissies en genereren afval. Als gevolg hiervan hebben ze een aanzienlijke impact op onze planeet.

Juist daarom is een ecologische duurzaamheid zo belangrijk voor alle bedrijfssectoren. Door duurzame praktijken toe te passen, kunnen bedrijven hun impact op het milieu aangenaam verminderen om onze fragiele aarde zo voor toekomstige generaties te helpen beschermen.

Milieuduurzaamheid en het VCA programma

 

Milieuduurzaamheid is op zichzelf een bijzonder complexe kwestie, maar het is een kwestie die bedrijven absoluut niet kunnen of mogen negeren. Door duurzame praktijken toe te passen, kunnen bedrijven zowel hun impact op het milieu verminderen, als geld besparen en hun reputatie verbeteren. Ze kunnen er zelfs nieuwe marktkansen mee creëren door zichzelf als een groen bedrijf voor succes op de lange termijn te positioneren.

VCA is een bewezen bedrijfsprogramma waarin verschillende sectoren in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben samengebracht. Door het behalen van een VCA certificaat, na het afleggen van de bijbehorende VCA examens, legt een bedrijf de basis om dagelijks zeer veilig en gezond aan de slag te gaan.

Wat is de milieu-impact van het VCA programma?

Volgens informatie op internet staat de ‘V’ in de afkorting VCA niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van individuen, maar ook voor het milieu. Eén van de belangrijkste aspecten van VCA is bijvoorbeeld de verwerking en/of verwijdering van afval.

Veel bedrijven stoten bijvoorbeeld verontreinigende stoffen uit in de lucht en het water als bijproduct van hun activiteiten. Door in schonere productieprocessen en -technologieën te investeren kunnen bedrijven deze lucht- en waterverontreiniging verminderen en daarmee de volksgezondheid en de milieukwaliteit verbeteren.

De voordelen van milieuduurzaamheid

Er zijn veel voordelen voor bedrijven die duurzame praktijken toepassen. Deze voordelen omvatten onder meer:

  • Kostenbesparingen. Duurzame praktijken kunnen bedrijven helpen geld te besparen op energie, water en materialen.
  • Een verbeterde reputatie. Bedrijven die als milieuverantwoord worden beschouwd, zullen eerder klanten en investeerders aantrekken.
  • Een verminderd risico. Bedrijven die de juiste stappen ondernemen om hun milieurisico’s te beperken, lopen minder kans om aan rechtszaken en boetes te worden blootgesteld.
  • Nieuwe marktkansen. Bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid zijn beter gepositioneerd om van nieuwe marktkansen te profiteren. Zoals een grotere vraag naar hun diensten of producten.
  • Een verhoogde productiviteit. Werknemers die op een duurzame werkplek werken, zijn veelal productiever en betrokkener.

De verschillende soorten VCA-examens

Omtrent het laatste bovengenoemde voordeel kan gemeld worden dat VOL-VCA examens van cruciaal belang zijn voor leidinggevenden en zelfstandige ondernemers. Iets wat met name voor de bouw- en industriële sectoren geldt.

Het staat ook wel bekend als het Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) checklist aannemers examen. Het heeft tot doel te evalueren of je als bedrijf voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen op de werkvloer.

Er zijn naast het bovengenoemde VOL-VCA examen nog andere soorten VCA examens, zoals het VCA Basis examen en het VIL-VCU examen. Deze kunnen allemaal bij het examenbureau ViAlex Nederland afgelegd worden. Elk VCA examen richt zich daarbij op specifieke doelgroepen en vereisten.

Het VCA Basis examen is geschikt voor medewerkers die onder andere operationele taken uitvoeren of een toegang tot werkplekken hebben waar het VCA programma verplicht is. Dit examen biedt een basisbegrip van veiligheid, gezondheid en milieu.

Daarnaast is het behalen van het VIL-VCU diploma (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU) een vereiste voor intercedenten en leidinggevenden bij een VCU gecertificeerd uitzendbureau dat personeel levert aan VCA gecertificeerde bedrijven.

Een verbeterde milieuduurzaamheid

Het VCA programma zorgt uiteindelijk voor een verbeterde milieuduurzaamheid. Om op deze wijze niet alleen aan de milieu behoeften van nu te voldoen, maar ook om het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien niet in gevaar te brengen.

Het doet dit door op een verantwoorde manier de klimaatverandering, vervuiling, uitputting van hulpbronnen en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Dit is van top belang, want onze planeet is de bron van het leven voor iedereen.

Het beïnvloedt het leven van iedereen en bepaalt ook de juiste groei en ontwikkeling. De goede of slechte kwaliteit van ons leven hangt ongetwijfeld af van de kwaliteit van onze natuurlijke omgeving. Onze behoefte aan voedsel, water, onderdak en andere dingen is compleet afhankelijk van de omgeving om ons heen.

Juist daarom biedt het VCA programma veel waarde. Een waarde die niet te onderschatten is!