Tips voor een milieuvriendelijk bedrijf

Tips voor een milieuvriendelijk bedrijf

Een milieuvriendelijk bedrijf getuigt niet alleen van oog voor duurzaamheid, maar versterkt ook je marktpositie. Het is daarom belangrijk om de juiste keuzes te maken, als je van jouw onderneming een milieubewust bedrijf wilt maken. Dit geldt echter ook al in het begin, als je voor de keuze staat een bedrijf te beginnen zonder veel startkapitaal. Milieubewustzijn is erg belangrijk. Met de volgende tips draag jij op zakelijk gebied je steentje bij en zet je de juiste stappen richting de toekomst.

Tip 1: Zelfonderzoek milieuvriendelijk bedrijf

Om jouw onderneming klaar te stomen voor een duurzame toekomst is zelfonderzoek onmisbaar. Bij dit zelfonderzoek besteed je aandacht aan:

  • veranderingen in jouw sector
  • milieuwetten voor bedrijven
  • beschikbaarheid van grondstoffen
  • huidige stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid
  • mening van je klanten.

Tip 2: Focus bepalen en prioriteiten stellen

Breng in kaart welke maatregelen het meeste effect hebben binnen jouw bedrijf en de sector waarbinnen je opereert. Focus je hierbij op de volgende vier pijlers: product, marketing, ketenaanpak en bedrijfsvoering. Duurzaamheid bij bedrijven kun je via een checklist in kaart brengen. Hierbij ga je stapsgewijs na wat de inhoud van de milieuwetten voor bedrijven is en welke maatregelen voor het beste resultaat zorgen. Bepaal zo de koers die jij wilt varen op weg naar een milieubewust bedrijf.

Tip 3: Zorg voor haalbare plannen

Kijk of de plannen die je hebt ook echt te realiseren zijn op zowel economisch als technisch vlak en neem hier de subsidies voor duurzaam ondernemen in mee. Vergeet niet om aandacht te besteden aan mogelijke samenwerkingsverbanden. Zorg voor voldoende draagvlak om jouw plannen haalbaar te maken. Hoeveel geld gaan de plannen jou kosten en heb je daarvoor een financiering nodig? Voldoen jouw productie en techniek aan de eisen die worden gesteld of moet er innovatie plaatsvinden? Maak je plannen openbaar, zodat partijen kunnen aanhaken en je ambassadeurs bereikt die jou kunnen helpen.

Tip 4: Veranker de duurzaamheid van je onderneming

Zorg dat je medewerkers op de hoogte zijn van jouw plannen met betrekking tot duurzaamheid en neem ze mee in de stappen die jij binnen het bedrijf zet. Stel ze de juiste middelen en kennis ter beschikking om de overgang naar een milieuvriendelijk bedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Conclusie

Aandacht voor een milieuvriendelijk bedrijf vraagt om inzicht en kennis. Zo kun je jouw bedrijf verduurzamen en je onderneming definitief op de kaart zetten. Door de juiste prioriteiten te stellen, maak je haalbare plannen en weet je duurzaamheid in je bedrijfsvoering te integreren.