Subsidies voor bedrijven: een paar voorbeelden

Subsidies voor bedrijven: een paar voorbeelden

De klimaatproblematiek is tegenwoordig zeer urgent. Daarom sluiten steeds meer landen akkoorden met elkaar om gezamenlijk op te treden tegen klimaatverandering. Het punt is dat wij dit alleen tegen kunnen gaan wanneer wij met zijn allen gaan samenwerken. Burgers moeten duurzamer gaan leven, maar ook bedrijven moeten uiteraard verduurzamen.  Als bedrijf moet het natuurlijk wel allemaal betaalbaar blijven. Omwille van die reden heeft de overheid verschillende subsidies voor bedrijven in het leven geroepen. Met deze subsidies wordt het als bedrijf gemakkelijker om groene innovatie te realiseren. In dit artikel gaan wij wat dieper in op verschillende subsidies voor bedrijven.

EIA: energiezuinig en duurzaam investeren (subsidie MKB)

Als het gaat om subsidies voor duurzaam ondernemen, dan is de EIA een interessante subsidie. EIA is een afkorting voor Energie-investeringsaftrek. Deze subsidie is van toepassing op bedrijven die investeren in energiezuinige technieken. Het gaat dus over duurzaamheid op de lange termijn, waardoor er na de investering over het algemeen minder energie wordt gebruikt. Je komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer je gaat investeren in zonnepanelen, ledverlichting, windturbines en andere energiebesparende investeringen. Let wel: er zijn wel verschillende regels aan verbonden. De investering moet bijvoorbeeld op de energielijst staan. Voor meer informatie over de voorwaarden kun je naar de overheidswebsite gaan. Daar wordt alles wat duidelijker uitgelegd. Bij deze subsidie is het overigens niet zo dat je als bedrijf een bedrag krijgt toegekend. Je kunt alleen extra kosten aftrekken bij de jaarlijkse winstaangifte.

Subsidies voor bedrijven: WBSO

Een andere bekende subsidie voor bedrijven is de innovatiesubsidie WBSO. Dit is een afkorting voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Een belangrijke manier om te verduurzamen is door technologische ontwikkelingen door te voeren, waardoor het duurzame prevaleert boven de huidige ontwikkelingsmethodes. Daarom worden er ook subsidies verstrekt aan bedrijven die hiermee bezig zijn. Maar over wat voor investeringen praten wij dan? Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling van vleesvervangers. We zijn ons immers bewust van de nadelige effecten van vlees. Ook het ontwikkelen van nieuw software kan hiertoe behoren. De subsidie vergoedt een deel van de loonkosten en een deel van de uitgaven van het innovatieproject. Let wel: ook aan deze subsidie bedrijven zijn verschillende voorwaarden verbonden.

MIT: onderzoek naar innovatieve kansen

Deze subsidie is specifiek gericht op innoverende mkb’ers. MIT is een afkorting van MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren. Het gaat om subsidies voor specifieke branches en richt zich op energiebesparing. Daarbij kun je denken aan agro en food, logistiek en nog enkele andere sectoren. Onderzoeken kunnen bijdragen aan innovatieve technologische ontwikkelingen op de lange termijn. De subsidie kan dan ook worden ingezet voor octrooionderzoek en marktverkenning. Bij het overheidsloket kun je meer informatie krijgen over deze specifieke subsidie.

In dit artikel hebben wij verschillende subsidies voor bedrijven besproken. Uiteraard is dit nog maar een tipje van de ijsberg en zijn er nog veel meer subsidies, ook voor duurzaam ondernemen. Zo profiteer je zelf ook nog eens als je een bijdrage levert aan het milieu. Zowel adviseurs als de overheidswebsite kunnen je nog meer informatie geven. Let hierbij wel op de voorwaarden die gesteld worden.