Een hapklaar plan om jouw bedrijf 100% CO2 neutraal te maken

Een hapklaar plan om jouw bedrijf 100% CO2 neutraal te maken

Hoe maak ik mijn bedrijf duurzamer? Dat is een vraag die ondernemers vaak stellen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de Nederlandse cultuur en ook de ondernemers van Nederland houden zich steeds meer bezig de duurzaamheidsbeweging. Sommige bedrijven verduurzamen vanwege financieel oogmerk, maar de meeste bedrijven doen het vanwege principes. Waarom een bedrijf besluit om te verduurzamen maakt niet uit, want in beide gevallen wordt het milieu er beter door en wordt daarmee het doel bereikt.

Aan het einde van dit artikel weet jij hoe je jouw bedrijf kunt verduurzamen.

Maak een plan

Elke goede actie begint bij het maken van een plan. In dit plan deel je jouw bedrijfsprocessen op in verschillende onderdelen; probeer hierbij te kijken naar grote lijnen – het komt allemaal niet zo nauw. Het kan dat je slechts 1 bedrijfsproces hebt en dat is geen probleem.

Stap 1. Inventariseer bedrijfsprocessen

De volgende stap van je plan is  om per bedrijfsproces te inventariseren waar er vervuiling plaatsvindt. Dit kan zijn: het uitstoten van grote hoeveelheid uitlaatgassen, het verspillen van materiaal of andere inefficiënte processen.

Probeer per bedrijfsproces minimaal 5 verschillende verspillingslekken te ontdekken en te inventariseren.

Top! We zijn nu goed op weg.

Stap 2. Maak een schatting per gevonden lek

De volgende stap is om een schatting te maken van de hoeveelheid verspilling per gevonden lek. Ook hierbij hoef je het niet tot in details precies uit te rekenen. Deze stap geeft een ruwe schatting van de verspilling die er plaats vindt.

Stap 3. Zoek laaghangend fruit

Het is enorm nobel als je ervoor kiest om gelijk te beginnen met de grootste lek, maar dat is lang niet altijd de beste plek om te beginnen. De ene verspilling is beter op te lossen dan de ander. Kies daarom het lek dat in verhouding de beste keuze is. De som die hiervoor geldt, is = hoeveelheid verspilling / de hoeveelheid moeite om de verspilling op te lossen.

Maak hier wederom een opsomming van. De top 3 van de lijst noemen we: laaghangend fruit.

Laaghangend fruit zijn een metafoor voor de problemen die je als eerste wil gaan oplossen, want deze zijn het makkelijkst te plukken.

Gebruik externe bronnen

Het is belangrijk om te realiseren dat elk bedrijf vervuilt. Tot op een zekere hoogte kun je er bijna niet omheen. Om deze ‘gaten’ te dichten kun je gebruik maken van externe hulpmiddelen.

Zonnepanelen:

Een van de meest voor de hand liggende investeringen zijn zonnepanelen. Dit komt, omdat zonnepanelen een relatief hoog rendement hebben en daarmee een goede financiële investering zijn. Daarnaast kun je hiermee alle energie die jouw bedrijf nodig heeft zelf opwekken. Overweeg jij het zonnepanelen te plaatsen? Vraag dan hier een zonnepanelen offerte aan.

Bomen en planten:

Soms lukt het je niet om de gaten volledig te dichten. In dit geval heb je dus een CO2 surplus. Je kunt in zo’n geval voor kiezen om bomen en planten te laten planten, zodat deze de CO2 gaten kunnen dichtten.

Dankzij deze hapklare stappen kun jij jouw bedrijf CO2 neutraal maken. Het kan tijd, moeite en geld kosten, maar dat zal zich waarschijnlijk in een bepaalde manier terug betalen.