Duurzaam produceren volgens het cradle-to-cradle principe

Duurzaam produceren volgens het cradle-to-cradle principe

Duurzaam ondernemen kan op veel verschillende manieren worden vormgeven en er zijn veel filosofieën en methodes die zich richten op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. Een bekende filosofie is het cradle-to-cradle principe. Volgens sommige aanhangers is het dé ultieme vorm van duurzaam ondernemen omdat grondstoffen oneindig worden (her)gebruikt. cradle-to-cradle betekent namelijk letterlijk van wieg tot wieg. Hiermee wordt bedoeld dat er geen levenscyclus bestaat, anders dan bij de methode ‘van de wieg tot het graf’. Het product wordt namelijk na het eerste gebruik weer opnieuw een grondstof voor het volgende product. De ontwerpfilosofie is afkomstig van de chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough.

Waarin verschilt het cradle-2-cradle principe van recycling?

Deze ontwerpfilosofie vertoont veel overeenkomsten met recycling, maar C2C gaat veel verder. Bij recycling blijft er onbruikbaar restafval bestaan en kan ook de kwaliteit van de hergebruikte materialen afnemen. Hierdoor gaan er alsnog grondstoffen en materialen verloren. Bij het cradle-to-cradle principe gaat er niks verloren, het doel van deze productiemethode is dat de grondstoffen en materialen 100% worden hergebruikt. Daarnaast mag een grondstof of materiaal geen waarde verliezen bij hergebruik. In plaats van ‘downcycling’, waarbij er een tweede leven aan een product wordt geven in een andere uitvoering, is er bij C2C sprake van ‘upcycling’, het product net zo goed of beter maken. Hierbij wordt bij het ontwerp en productie van het eerste product al rekening gehouden dat deze later weer herbruikbaar moet zijn.

Hoe werkt het in de praktijk?

De filosofie klinkt mooi, maar het gaat er uiteindelijk om hoe je dit als bedrijf concreet kunt toepassen in de bedrijfsvoering. Als je volgens het cradle-2-cradle principe wilt produceren hoef je niet meteen de gehele bedrijfsvoering om te gooien. Een begin is bijvoorbeeld al te denken aan de tekentafel hoe je producten zuiniger in gebruik kunt maken. Een andere optie is om schonere grondstoffen te kiezen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer of producten volledig mogelijk te recyclen. Wanneer je kiest voor de laatste mogelijkheid ontstaat er een ‘waste equals food’ kringloop. Wat vrij vertaald ‘afval is voedsel’ betekent. Een voorwaarde hierbij is wel dat biologische voedingsstoffen goed worden gescheiden van technische voedingsstoffen. De biologische materialen zijn composteerbaar en daardoor herbruikbaar, de technische grondstoffen kunnen eindeloos hergebruikt worden voor industriële toepassingen. Bedrijven die produceren via deze filosofie kunnen aanspraak maken op het internationale cradle-to-cradle keurmerk. Er zijn vijf niveaus: basis, brons, zilver, goud en platina. Laten we met z’n allen voor het niveau ‘platina’ gaan en daardoor bewuster en duurzamer met de grondstoffen en materialen omgaan.

Lees ook het artikel met 5 tips voor duurzaam ondernemen als je nog meer stappen wilt zetten.