Duurzaam bouwen: wat is belangrijk?

Duurzaam bouwen: wat is belangrijk?

Met de recente studies en onderzoekingen betreffende klimaatverandering, is de term “duurzaamheid” een kernelement geworden. Ook in de bouwwereld begint men meer en meer een duurzame methode aan te houden. Duurzaam bouwen heeft te maken met bouwactiviteiten van panden die milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn.

Duurzame aanpak

Bedrijven en fabrikanten spelen een belangrijke rol om klimaatverandering in negatieve zin in te dammen. Om het geheel te illustreren: Gebouwen hebben voor 30% aandeel voor wat betreft de vervuiling van de atmosfeer met CO2 en bedrijven worden hierin aangemerkt als de grootste boosdoeners. Gelukkig zijn er alternatieve methoden om op een duurzame manier bedrijfspanden te bouwen en in te richten.

Voordelen van duurzaam bouwen

Zoals eerder gesteld draagt een duurzaam bedrijfspand bij aan het indammen van de uitstoot van CO2. Dat is in essentie het grootste voordeel. Maar er zijn nog meer voordelen. Een duurzaam bedrijfspand is een gezonde omgeving voor mens en maatschappij. Daarnaast heeft het een lage energieverbruik en dus ook lage kosten voor de energie rekening. Een ander voordeel is dat het bouwwerk een langere levensduur heeft en niet veel onderhoudskosten vergt. Dit gezegd hebbende omvat duurzaam bouwen verschillende facetten, waarbij elk van ze even belangrijk is.

Energieverbruik

Zoals eerder aangegeven is bouwen op een duurzame manier een totaal pakket, bestaande uit verschillende facetten. Een van die facetten is het energieverbruik. Duurzame energie komt tot stand door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Enkele van deze energiebronnen zijn: zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en groene energie. Los van dat deze energiebronnen onschadelijk zijn voor het milieu, is het ook een goede insteek voor een gezonde bedrijfsvoering. Zo heb je als bedrijf met duurzame energiebronnen te maken met lage stroom- en waterrekeningen. Dit is zeker een situatie waarbij je dubbel voordeel zal hebben.

Materialen voor je bedrijfspand

Een ander aspect van duurzaam bouwen is het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de bouw. Door de jaren heen zijn er veel bouwmaterialen die,op een duurzame manier, zijn ontworpen. In de meeste gevallen gaat het hier om materialen die je kunt hergebruiken na een eventuele sloop en zijn niet schadelijk voor het milieu. Enkele van de bouwmaterialen die je voor de bouw van je bedrijfspand zeker moet vermijden zijn: lood, koper en zink. Deze materialen kunnen schadelijk zijn, indien ze in aanraking komen met regenwater. Een goede tip is om je grondig te laten informeren over alternatieve duurzame materialen ten behoeve van de bouw van je bedrijfspand.

Waterverbruik

Water hebben wij allemaal nodig om in onze basisbehoeften te kunnen voorzien. Toch is het belangrijk dat het verbruik van water op een efficiënte en verantwoorde manier geschiedt. Bij de bouw van je bedrijfspand kun je altijd gebruik maken van waterbesparende voorzieningen. Waterbesparende voorzieningen zorgen ervoor dat het verbruik van water sterk gereduceerd wordt. Enkele tools die ingezet kunnen worden om waterbesparende voorzieningen te bewerkstelligen zijn: sensorkranen, slim toiletten en doorstroombegrenzers. Deze opties zijn maar een klein deel van de duizenden manieren die er zijn om duurzaam verbruik voor elkaar te krijgen.

Bouwen op een duurzame manier!

Ben je van plan om een pand voor je bedrijf op te zetten? Dan is het belangrijk om het geheel een duurzaam karakter te geven. Zo draag je bij aan een gezond milieu en een gezonde bedrijfsvoering.