De klimaatcrisis in het kort

De klimaatcrisis in het kort

Het zal je niet zijn ontgaan. De samenleving moet verduurzamen. De aarde is aan het opwarmen en de klimaatcrisis is al jaren het onderwerp van de dag. Nu de corona-crisis op z’n retour is, is het tijd om te kijken naar de effecten die deze crisis onder andere heeft gehad op het klimaat en het milieu. In de afgelopen paar maanden was er weinig verkeer op de weg. Heeft dit effect gehad op het milieu? Dit zijn vragen waar onderzoekers zich nu mee bezig gaan houden. Maar eerst leggen we voor jullie nog eens in de notendop de duurzaamheidstransitie uit. Wat is de klimaatcrisis? Wat gebeurt er met de aarde en hoe willen we dit oplossen? Welke rol speelt de duurzaamheidstransitie? 

Klimaatcrisis

De klimaatcrisis gaat over de opwarming van de aarde. Dit gaat snel en hier moet dus iets aan gedaan worden. Als het water opwarmt, smelten de ijskappen en komen er overstromingen. Daarnaast kunnen er extreme hittes zijn, waardoor het droog is en er bosbranden kunnen ontstaan. De opwarming van de aarde heeft dus een negatieve invloed op veel aspecten. Daarom moet de opwarming van de aarde tegen worden gegaan. 

Klimaatakkoord

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het Klimaatakkoord aangenomen. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Dit beperkt de opwarming van de aarde. Het doel van dit akkoord is dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% wordt vermindert. In 2050 is het de bedoeling dat dit 95% is.  

Wat houden deze klimaatmaatregelen in?

Hoe bereiken we met z’n allen dat de CO2 uitstoot vermindert? Dat gebeurt op dit moment op een aantal manieren:

  • Belasting van energierekening van mensen met normaal gebruik gaat €100,- omlaag.  
  • Tot 2030 dragen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer bij aan de Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • Elektrisch rijden wordt gestimuleerd door laadpalen en subsidies voor elektrisch rijden

Bekijk de site van de Rijksoverheid voor de precieze maatregelen die voor elke sector gelden. 

Duurzaamheidstransitie

Een duurzaamheidstransitie is letterlijk de ‘’radicale transformatie richting een duurzame samenleving’’. Een duurzaamheidstransitie is dus waar wij momenteel in zitten. Iedereen krijgt hiermee te maken. Binnen bedrijven is er een afspraak gemaakt om duurzaamheid te stimuleren. Hoe kun je dit als bedrijf doen?

  • Kantoorpand verduurzamen: zonnepanelen, vloeren, dak en muren isoleren of een warmtepomp zijn onderdelen waaraan je kunt denken. Deze duurzaamheidsmaatregelen kun je zelf ook toepassen in je eigen woning.
  • Financiën: duurzame bank, maatschappelijke initiatieven steunen, sponsoring. Een duurzame onderneming betekent ook investeren in duurzame projecten. Ga op zoek naar een initiatief waar je als onderneming achter staat en investeer in dit project. 
  • Product: Maak een milieuvriendelijk product. Zorg ervoor dat je bij de inkoop van goederen en bij het hele productieproces de arbeidsomstandigheden in kaart brengt. Zorg er dus voor dat je weet of de inkoper en leverancier van het product verantwoord bezig is. 
  • Materiaal: Zorg ervoor dat de producten die je maakt verpakt worden met duurzaam materiaal en dat het product geen materiaal bevat dat niet eerlijk en duurzaam is.

Er zijn nog veel meer manieren waarop je als werkgever je bedrijf kunt verduurzamen. Doe mee aan de verduurzaming en kijk wat jij kunt doen om hieraan bij te dragen. 

Bron: Rijksoverheid, Sprout