De energietransitie voor bedrijven

De energietransitie voor bedrijven

De klimaatproblematieken zijn actueler dan ooit. Iedereen moet een steentje bijdragen aan een beter klimaat. De burgers dragen bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor een betere isolatie in de woning, maar ook voor groene energie. Niet alleen burgers hebben een verantwoordelijkheid, maar bedrijven uiteraard ook. Daarom is de energietransitie voor bedrijven ook zeer belangrijk. Maar wat is de energietransitie precies? In dit artikel gaan wij daar dieper op in. Daarna bespreken wij hoe jij als bedrijf kan verduurzamen, zodat je onderneming klaar is voor de nieuwe toekomst.

Wat is de energietransitie?

Het gehele doel van de energietransitie voor bedrijven is om fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken. Daar moeten groene energiebronnen voor in de plaats komen. Bij fossiele brandstoffen kun je denken aan kolen, gas en olie. Zon, wind en aardwarmte zijn voorbeelden van groene energiebronnen. Het doel van de energietransitie is om bedrijven in staat te stellen om over te gaan op groene energiebronnen. Aan de ene kant is dit goed voor het bedrijf zelf, want op de lange termijn kun je dan juist geld besparen. Maar het is ook een voorwaarde uit het klimaatakkoord. In 2050 moeten vrijwel alle bedrijven duurzaam zijn.

Energietransitie van Nederland en de uitdagingen

Dit klinkt natuurlijk als een leuk doel, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk verschillende uitdagingen die ermee gepaard gaan. We zullen nu drie belangrijke aspecten bespreken die van invloed zijn op de energietransitie.

  1. Kosten
    De transitie naar groene energie gaat gepaard met veel kosten. Door het PBL is berekend dat dit hiervoor ongeveer een miljard euro per jaar nodig is. Het probleem ligt in het volgende: wie gaat dit betalen? Gaat de overheid bepaalde subsidies verstrekken, zodat de energietransitie betaalbaar wordt voor bedrijven? Gaan consumenten meer betalen voor producten, zodat bedrijven het zelf kunnen doen? Of moeten bedrijven het betalen zonder hulp? Dat zijn lastige vragen en daar wordt momenteel ook veel over gediscussieerd in de politiek.
  2. Techniek
    Uiteraard spelen niet alleen de kosten een belangrijke rol, maar het moet natuurlijk ook allemaal technisch mogelijk zijn. In sommige sectoren zijn er duurzame technieken die al volwaardig zijn aan de huidige technieken. Maar dit is niet in elke sector het geval. In de innovatie ligt dus ook nog een grote uitdaging. Het is dan ook lastig te voorspellen hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
  3. Banen
    De energietransitie zal ook een grote impact hebben op de werkvloer. Door gebruik te maken van andere technieken zullen er namelijk verschillende banen verdwijnen. Daar staat tegenover dat er ook weer veel nieuwe banen ontstaan. Ook hierbij geldt: in de ene sector zal zich dit heel anders gaan ontwikkelen dan in een andere sector.

Conclusie

Al met al kan gesteld worden dat we allemaal bij moeten dragen aan een beter milieu. Veel bedrijven willen ook graag meewerken aan de energietransitie, maar dan moet dit wel enigszins behapbaar zijn.