De BENG eisen voor bedrijven

De BENG eisen voor bedrijven

BENG is de afkorting voor Bijna-EnergieNeutraal Gebouw. Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen aan deze BENG eisen 2021 voldoen. Deze BENG normering is de opvolger van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die tot en met 2020 gold en waarmee de energieprestatie van een gebouw werd uitgedrukt. Met deze nieuwe energieprestatie-BENG komt er nogal wat op je af. Lees hier alle informatie over de BENG-eisen nieuwbouw.

De BENG indicatoren

De BENG eisen nieuwbouw bieden houvast aan ontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers en aannemers. Bij deze eis moet rekening worden gehouden met de maximaal toegestane energiebehoefte. Het gaat hierbij om de energie die nodig is om een gebouw te koelen en te verwarmen. Voor woningen ligt deze norm op maximaal 25kWh/m2 per jaar en voor utiliteitsgebouwen op jaarlijks maximaal 50kWh/m2.

Bij utiliteitsgebouwen moet ook de energie die voor verlichting nodig is meegerekend worden bij de totale energiebehoefte. Door isolatiemaatregelen, een juiste oriëntatie van het gebouw en een goede luchtdichtheid kan aan deze eis worden voldaan.

Gebruik fossiele energiebronnen beperkt

De BENG normen geven dus wat aan over het maximale gebruik van fossiele energiebronnen. Door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen is het eenvoudiger om aan de BENG-normen te voldoen. Gebouwen moeten voor minimaal 50 procent gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, zonnepanelen of windenergie. De waarde van de opgewekte energie mag je aftrekken van je totale energiebehoefte.

De BENG normering voor bestaande gebouwen

Bestaande gebouwen hoeven niet te voldoen aan de BENG. De maatregelen die je voor deze gebouwen treft zijn, nu nog, vrijwillig. Om aan de landelijke en wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen zullen ook bestaande gebouwen energiezuiniger moeten worden gemaakt. Het is denkbaar dat voor deze gebouwen soortgelijke eisen gaan gelden.

Een CO-2 neutrale toekomst

Internationaal zijn er afspraken gemaakt om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. De BENG is één van de maatregelen om dit doel te halen. De stappen die gezet moeten worden zijn groot en niet altijd eenvoudig. Weet jij niet hoe je moet voldoen aan de BENG? Aarzel dan niet om al in een vroeg stadium externe expertise in te schakelen bij het ontwerpen van een nieuw bedrijfspand. Dit kan je op een later moment veel tijd en geld schelen.