Duurzamebedrijventerreinen.nl

Een collectieve aanpak

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en de herstructurering van een bestaand terrein staan vrijwel nooit op zichzelf. Verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt dan ook meestal om een collectieve aanpak, waarbij er een samenwerking tot stand komt tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, energiebedrijven, adviseurs en de overheid. Een goede samenwerking tussen deze partijen vormt een belangrijke basis voor de optimale verduurzaming van een bedrijventerrein.

Bij de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein wordt geopereerd in de driehoek milieu, ruimte en economie. Doordat een terrein beter wordt ingericht en de productieprocessen, energie- en afvalstromen worden gekoppeld, kan er milieuwinst worden geboekt die individuele bedrijven niet zouden kunnen realiseren. Deze milieuwinst gaat meestal ook gepaard met financiële besparingen. Duurzame processen zijn onder andere het hergebruik van energie, grondstoffen en water en ook de gezamenlijke inzameling en afvoer van afvalstoffen.

Effecten op de omgeving
Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen is tevens van groot belang voor de samenleving, maar ook voor hogere schaalniveaus zoals regionale, provinciale en nationale niveaus. De effecten van een duurzame (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein op andere terreinen in de regio of locaties worden vaak onderschat. Hierdoor onderstaat er een waterbedeffect, waarbij problemen worden verplaatst in plaats van opgelost. Een regionale visie is dus van belang bij de ontwikkelingsplannen voor een individueel bedrijventerrein.

Nieuwe en bestaande bedrijventerreinen
Bij de aanpak van duurzame bedrijventerreinen wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Als een bestaand bedrijventerrein wordt verduurzaamd spreekt men van een ‘duurzame revitalisering’. De mogelijkheden van het verduurzamen van bestaande terreinen zijn beperkter dan nieuwe terreinen, omdat zaken bij bestaande terreinen vaak al vast zijn gelegd.

Waarom een collectieve aanpak?
Er zijn meerdere redenen voor een collectie aanpak:
• Samenwerking schept kansen voor de regionale economie. De restwarmte of reststroom van een ondernemer kunnen worden gebruikt door anderen.
• Een collectie aanpak heeft een positieve uitwerking op de waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein.
• Het levert ondernemers kostenbesparing op. De praktijk laat zien dat bedrijven met de collectieve inkoop van energie zo’n 10% tot 20% op de energierekening kunnen besparen.
• Gezamenlijke inkoop van deskundigheid neemt de ondernemers tevens tijdrovend werk uit handen.
• En als laatst maakt het ondernemers ook eenvoudiger en goedkoper om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Duurzame bedrijfsprocessen kunnen onder meer worden gerealiseerd door:
• Gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen.
• Gemeenschappelijk gebruik van nutvoorzieningen.
• Uitwisseling van water, energie en grondstoffen.
• Combinatie van vervoer van goederen en/of personen.

Heeft u meer vragen over het verduurzamen van een bedrijventerrein dan kunt u middels het contactformulier contact met ons opnemen.