Co2 neutraliteit, wat is het en hoe kun je er als bedrijf aan meewerken?

Co2 neutraliteit, wat is het en hoe kun je er als bedrijf aan meewerken?

Iedereen heeft de mond vol van CO2 neutraliteit en CO2 verminderen. Zowel op wereldwijd, Europees en landelijk niveau wordt hierover gesproken en worden maatregelen getroffen om het verminderen van CO2 te stimuleren. Als particulier neem je wellicht groene stroom af of rijd je in een elektrische auto. Als bedrijf kan je ook veel doen aan CO2 neutraliteit.

Wat is CO2 neutraal?

Om CO2 neutraal te zijn moet de koolstofdioxide die je als bedrijf uitstoot in balans zijn met de koolstofdioxide die je opneemt. Het handelen van jouw bedrijf zorgt daardoor per saldo niet voor een verhoging van de CO2-uitstoot en heeft dus ook geen negatieve invloed op het klimaat. Een ander woord voor CO2 neutraal is daarom ook wel klimaatneutraal. Naast de CO2 uitstoot verminderen bedrijf kan je je restuitstoot ook compenseren.

Hoe werk je als bedrijf aan je CO2 neutraliteit?

Veel bedrijven investeren in hun wagenpark en vervangen hun bedrijfswagens door elektrische auto’s. Of ze gaan duurzamer rijden op eigen opgewerkte energie. Ook wordt kritischer gekeken naar andere reisbewegingen, zoals vliegkilometers. Bij de inrichting van je kantoor kan je meubels hergebruiken of investeren in circulaire meubels. Ook in het productieproces is vaak nog winst te behalen. Alle kleine beetjes helpen!

Restuitstoot compenseren doe je door bomen te planten die de koolstofdioxide uit de lucht opnemen. Ook kan je investeren in projecten die de CO2 uitstoot op andere plekken verminderen. Zo zijn er verschillende bedrijven die namens jou investeren in CO2 compensatieprojecten. Denk hierbij aan het aanleggen van bossen ergens op de wereld of aan het investeren in waterkrachtcentrales. Ook dichterbij huis op regionaal niveau ontstaan in het land initiatieven.

Financiële stimuleringsregelingen

Voor het behalen van de klimaatdoelen richt de overheid zich vooral op het bedrijfsleven. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat ruim tweederde van de CO2-uitstoot afkomstig is van de grootste bedrijven. Een bekend voorbeeld van een stimuleringsregeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Investeer je als bedrijf in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen dan levert dit een fiscaal voordeel op.

Ook de SDE++ subsidie stimuleert bedrijven hun CO2-uitstoot te verminderen. Je kan in aanmerking komen voor subsidie als je investeert in het terugbrengen van je CO2-uitstoot of investeert in duurzame energie zoals biomassa, zonne-energie, waterkracht of windenergie.

De voordelen van klimaatneutraal ondernemen

Naast de financiële voordelen levert klimaatneutraal nog meer voordelen op. In de maatschappij wordt duurzaamheid steeds belangrijker en consumenten kopen bewuster. Jouw groene imago levert je klanten op! Ook gedreven werknemers die duurzaamheid belangrijk vinden, zullen graag bij jou willen werken. Naar verwachting zal de wetgeving strenger worden en worden steeds meer klimaatregelen minder vrijblijvend. Zorg dat jouw bedrijf klaar is voor een CO2-neutrale toekomst!