Duurzamebedrijventerreinen.nl

Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen?

De klimaatproblematieken zijn urgenter dan ooit en daarom moet het gedrag van de mens veranderen. Gelukkig worden er nu globaal concrete stappen gemaakt. De ‘energietransitie van bedrijven‘ is in volle gang. De politiek moet zich aanpassen, het gedrag van de consument moet worden aangepast, maar natuurlijk het gedrag van bedrijven …