Alles over het energielabel van uw bedrijfspand

Alles over het energielabel van uw bedrijfspand

De klimaatcrisis is zeer urgent en om die reden moeten wij allemaal wat bijdragen aan een beter klimaat. Dit geldt niet alleen voor consumenten, maar ook voor bedrijven. De energietransitie van bedrijven is in volle gang. Een goede isolatie van een pand is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Uiteraard kunt u zelf moeilijk vaststellen hoe goed geïsoleerd een bedrijfspand is en om die reden is er een zogenaamd energielabel in het leven geroepen. In dit artikel gaan wij eerst wat dieper in op dit energielabel. Vervolgens gaan wij dieper in op het energielabel met betrekking tot het bedrijfspand.

Wat is een energielabel precies?

Het energielabel is een label dat bij sommige producten verplicht is om mee te leveren. Het betreft een richtlijn van de Europese Unie en daarmee geldt dit dus voor alle landen die lid zijn. Het voordeel hiervan is dat het dan overzichtelijk blijft voor alle landen. Op het energielabel staan verschillende belangwekkende zaken. U kunt er bijvoorbeeld de zuinigheid aflezen. Dit wordt gedaan middels verschillende letters. De classificaties gaan van G tot en met A+++. De labels kunnen van verschillende zaken afhankelijk zijn. De label van een elektronisch apparaat is bijvoorbeeld anders dan een energielabel voor een bedrijfspand.

Zijn energielabels voor bedrijfspanden verplicht?

Veel mensen vragen zich af of een energielabel voor een bedrijfspand verplicht is. In principe zijn er twee situaties waarbij een energielabel verplicht is om aan te vragen. In de eerste plaats is een energielabel verplicht als u van plan bent om uw bedrijfspand te verkopen. Het punt is namelijk dat de wetgever het belangrijk vindt dat een koper weet waar hij of zij aan toe is. Een energielabel bedrijfspand in 2023 moet minimaal een C scoren. Dan zijn er dus ook echt eisen aan verbonden.

Op basis van het energielabel kan de koper van een pand ook verschillende acties ondernemen. Misschien is er sprake van een slechte isolatie en wordt dit duidelijk aangegeven op het label. In dat geval weet de koper dat er geïsoleerd moet worden en welke andere stappen er kunnen worden gezet. Het is ook belangrijk om problemen bij de verkoop te voorkomen. Je komt als koper dan niet voor onverwachte verassingen te staan.

Een energielabel bedrijfspand aanvragen is ook verplicht wanneer u van plan bent om uw pand te verhuren. Het punt is namelijk dat bij de verhuur van het pand de huurder meestal zelf een energiecontract moet afsluiten. Op basis van het energielabel is dat een stuk gemakkelijker.

Uitzonderingen op de regel

Elke regel kent natuurlijk weer zijn uitzonderingen. Hierboven hebben wij de twee verplichte situaties genoemd, maar in sommige gevallen is een energielabel (nog) niet verplicht. Dit geldt voor alle bedrijfspanden die kleiner zijn dan 50m2. Ook de functie van het bedrijfspand speelt een rol.

Een andere uitzondering geldt voor bedrijfshallen. Bestaat een pand enkel uit een bedrijfshal? In dat geval heb je geen energielabel nodig. Dit geldt ook voor monumenten en kerken. Let wel: soms is een energielabel bedrijfspand niet verplicht, maar kan aanvragen alsnog aan te raden zijn met oog op de toekomst.

Een energielabel voor een bedrijf berekenen kun je zelf doen, maar je kunt dit ook door een expert laten doen.