4 goede voorbeelden van mvo bedrijven

4 goede voorbeelden van mvo bedrijven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de verantwoordelijkheid van een bedrijf om op een verantwoorde manier om te gaan met de maatschappij. Of te wel: organisaties denken aan mens en milieu. In een vorige blog hebben we uitleg gegeven over wat dit maatschappelijk verantwoord ondernemen nu precies is en hoe je dit integreert in je huidige bedrijfsstrategie. We willen je nu graag 6 goede voorbeelden geven van bedrijven die op een succesvolle manier maatschappelijk verantwoord ondernemen inzetten in hun bedrijfsstrategie. We hebben hierbij niet gekeken naar de bedrijven waarvan iedereen het duurzame karakter kent, zoals: Starbucks en Tony’s Chocolonely. Maar naar voorbeelden van reeds bestaande bedrijven die duurzaamheid hebben geïntegreerd in de dagelijkse gang en zaken van hun bedrijf. 

Hoe passen bedrijven mvo toe?

Bedrijven kunnen mvo op verschillende manieren toepassen. Ze kunnen zich ten eerste richten op de verkoop van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Je kunt hierbij denken aan fashion shops die zich richten op zelf hun fashion op een eerlijke manier maken. Dit is de basis van hun product. Ten tweede kunnen bedrijven ook mvo toepassen door middel van het productieproces. Een voorbeeld kan zijn dat bedrijven zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en een zuinig verbruik van machines en materialen. Ten derde gaan bedrijven na wat de invloed is van hun bedrijfsprocessen op het milieu. De ASN bank heeft hier een goed filmpje over gemaakt. In dit filmpje wordt uitgelegd wat bedrijven kunnen doen en hoe ze hun bedrijfsprocessen kunnen veranderen. Tot slot kun je als bedrijf kijken naar de locatie van jouw bedrijf en naar je medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld lokale initiatieven steunen. Zijn er goede doelen in jouw buurt of sport teams die geld ophalen voor het goede doel? Kijk wat jij financieel kunt doen en ga een relatie aan met dit doel. Hierdoor laat je zien dat jij verantwoord omgaat met mens, maatschappij en milieu en doe je echt iets goeds als bedrijf. 

Bedrijven & duurzaamheid: 4 voorbeelden

Rabobank

De missie van de Rabobank is ‘Growing a better world together’. Ze willen samen met hun klanten en partners lokale gemeenschappen ondersteunen. Bij de Rabobank gaat het dus vooral om maatschappelijke initiatieven dichtbij huis: de vierde manier die hierboven werd genoemd waarop mvo toegepast kan worden. Deze ondersteuning doen ze op de volgende manieren:

  1. Sponsoring: Rabobank sponsort het verenigingsleven en biedt verenigingen hierdoor kansen om ambities te vervullen.
  2. Rabobank Foundation: De Foundation van Rabobank helpt mensen in arme gebieden om zelfredzaam te worden. Dit doen ze door investeringen te doen in duurzame initiatieven.

Rabobank helpt bedrijven binnen en buiten Nederland door middel van het delen van kennis, het doen van een financiële bijdrage, het helpen bij de promotie, het uitbreiden van het netwerk en het aanbieden van faciliteiten. 

PLUS
Supermarktketen PLUS ontving dit jaar voor de vijfde keer een MVO-award voor de meest verantwoorde supermarkt. Bij PLUS is maatschappelijk verantwoord ondernemen al enkele jaren onderdeel van de bedrijfsstrategie. Zij richten zich op een aantal pijlers: Herkomst van producten, Gezondheid en vitaliteit, Een beter milieu, Lokale betrokkenheid en Goed werkgeverschap. Eén van de pijlers is de herkomst van de producten. PLUS heeft hiervoor een ‘Ken de Keten’ aanpak gepubliceerd. Eén van de punten uit dit verslag is dat PLUS samenwerkt met een aantal Fair Trade initiatieven. Voor producten uit ontwikkelingslanden heeft PLUS zich aangesloten bij Fairtrade. Op dit moment zijn de PLUS koffie, bananen, chocolade repen en de thee al Fairtrade geclassificeerd. PLUS is hard bezig om alle cacao-producten te voorzien van een Fairtrade label. Bij PLUS is dus duidelijk zichtbaar dat mvo in de bedrijfsstrategie is geïntegreerd. Ze doen er alles aan om lokale initiatieven te helpen en om eerlijke producten aan te bieden.

H&M
Misschien associeer je de fashion van H&M niet meteen met duurzaamheid maar de afgelopen jaren heeft H&M maatschappelijk verantwoord ondernemen op een goede manier in hun bedrijfsstrategie geïmplementeerd. Op dit moment zijn ze bezig met het realiseren van de doelen die ze hebben opgesteld. Hun missie is: ‘Wij staan voor verandering. En het is nu tijd om fashion te veranderen’.
– Let’s innovate: H&M wil recyclen. Producten hergebruiken en geen oude jeans meer in de afvalbakken vinden. Ze steunen hierom bedrijven als: Worn Again, Ambercycle en Infinited Fyber. Dit zijn ideeën waarbij klimaatpositieve fashion wordt ondersteund.
– Let’s clean up: H&M wil geen giftige stoffen in kleding. Ze hebben een klimaatdoel opgesteld: In 2040 willen ze klimaat positief zijn. Dit betekent dat ze op zoek zijn naar nieuwe en duurzame manieren om kleding te maken zodat dit doel in 2040 bereikt kan worden.
– Let’s be transparent: Het is nu mogelijk om bij elk kledingstuk de oorsprong van het product te zien. Hierdoor is H&M open over de herkomst en weet je precies door wie jouw product is gemaakt. 

– Let’s be conscious: Het is voor de consument niet makkelijk om zelf bij te houden of producten duurzaam zijn gemaakt. H&M wil dit daarom voor de consument doen. Het doel is om in 2030 ervoor te zorgen dat alle fashion wordt gemaakt van duurzame en/ of gerecyclede materialen. Op dit moment geldt dit al voor 57 procent van de items.
– Be for all: Wij zijn er voor iedereen. H&M omarmt diversiteit en steunt daarom initiatieven als Pride-festivals over de wereld. 

Friesland Campina

Friesland Campina is één van de Nederlandse merken die een leider wil zijn op het gebied van duurzaamheid. In 2015 is Friesland Campina akkoord gegaan met zes van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze ontwikkelingsdoelen lopen door tot 2030. De doelen waar Friesland Campina zich op richt zijn de volgende:
1. Een verbeterd bereik van voedselzekerheid en de promotie van duurzame landbouw
2. Duurzame consumptie- en productiepatronen
3. Klimaatverandering
4. Bescherm, herstel en bevordering van ecosystemen
5. Wereldwijd partnerschap op het gebied van duurzame ontwikkeling
Tot slot zet Friesland Campina zich in voor duurzaamheid op de boerderij. Ze willen melk op een zo duurzaam mogelijke manier produceren. 

Dit zijn 4 voorbeelden van bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun bedrijfsstrategie hebben geïmplementeerd. Wil je dit ook doen? Bedenk dan dat het niet gaat om een eenmalige actie of samenwerking met een goed doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een verandering die je ondergaat als bedrijf. Ben jij klaar voor verandering?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *