Duurzamebedrijventerreinen.nl

Duurzame Bedrijventerreinen – Vind alle informatie over duurzame bedrijventerreinen!

Volgens de Rijksoverheid is een duurzaam bedrijventerrein een terrein waar bedrijven en overheden systematisch samenwerken aan een optimaal (bedrijf)economisch resultaat, minimale milieubelasting en een efficiënt ruimtegebruik. Duurzame bedrijventerreinen kenmerken zich dus door samenwerking tussen duurzame bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheid.

De ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark is gericht op zowel sociaal-maatschappelijke aspecten (people), bescherming van het milieu (planet) en economische ontwikkeling (profit). Een evenwicht tussen deze drie pijlers is van groot belang. Tevens wordt de ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark ook bepaald door de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke ruimte op het bedrijventerrein. Het gaat hierbij om het behoud van de waarde van het terrein voor de lange termijn. Het begrip waarde heeft hierbij een economische, sociale en ecologische betekenis.

Een ontwikkeld duurzaam bedrijventerrein is op drie niveaus actief. Het eerste niveau is de inrichting van het terrein, het tweede is de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen het bedrijfsleven en de overheid en als laatst het individuele bedrijfsniveau. Een duurzaam bedrijventerrein zonder duurzame bedrijven bestaat niet. Op deze website vind je alles over duurzame bedrijventerreinen en duurzame bedrijven in Nederland.

Onze artikelen:
april 3, 2020duurzaam / groen ondernemenMaatschappelijk verantwoord ondernemen is de verantwoordelijkheid van een bedrijf om op een verantwoorde manier om te gaan met de maatschappij. Of te wel: organisaties denken aan mens en milieu. In een vorige blog hebben we uitleg gegeven over wat dit maatschappelijk verantwoord ondernemen nu precies is en hoe je dit integreert in je huidige bedrijfsstrategie. We willen je nu graag 6 goede voorbeelden geven van bedrijven die op een succesvolle manier maatschappelijk verantwoord ondernemen inzetten in hun bedrijfsstrategie. We hebben hierbij niet gekeken naar de bedrijven waarvan iedereen het duurzame karakter kent, zoals: Starbucks en Tony’s Chocolonely. Maar naar voorbeelden van reeds bestaande bedrijven die duurzaamheid hebben geïntegreerd in de dagelijkse gang en zaken van hun bedrijf.  Hoe passen bedrijven mvo toe? Bedrijven kunnen mvo op verschillende manieren toepassen. Ze kunnen zich ten eerste richten op de verkoop van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Je kunt hierbij denken aan fashion shops die zich richten op zelf hun fashion op een eerlijke manier maken. Dit is de basis van hun product. Ten tweede kunnen bedrijven ook mvo toepassen door middel van het productieproces. Een voorbeeld kan zijn dat bedrijven zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en een zuinig verbruik van machines en materialen. Ten derde gaan bedrijven na wat de invloed is van hun bedrijfsprocessen op het milieu. De ASN bank heeft hier een goed filmpje over gemaakt. In dit filmpje wordt uitgelegd wat bedrijven kunnen doen en hoe ze hun bedrijfsprocessen kunnen veranderen. Tot slot kun je als bedrijf kijken naar de locatie van jouw bedrijf en naar je medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld lokale initiatieven steunen. Zijn er goede doelen in jouw buurt of sport teams die geld ophalen voor het goede doel? Kijk wat jij financieel kunt doen en ga een relatie aan met dit doel. Hierdoor laat je zien dat jij verantwoord omgaat met mens, maatschappij en milieu en doe je echt iets goeds als bedrijf.  Bedrijven & duurzaamheid: 4 voorbeelden Rabobank De missie van de Rabobank is ‘Growing a better world together’. Ze willen samen met hun klanten en partners lokale gemeenschappen ondersteunen. Bij de Rabobank gaat het dus vooral om maatschappelijke initiatieven dichtbij huis: de vierde manier die hierboven werd genoemd waarop mvo toegepast kan worden. Deze ondersteuning doen ze op de volgende manieren: Sponsoring: Rabobank sponsort het verenigingsleven en biedt verenigingen hierdoor kansen om ambities te vervullen. Rabobank Foundation: De Foundation van Rabobank helpt mensen in arme gebieden om zelfredzaam te worden. Dit doen ze door investeringen te doen in duurzame initiatieven. Rabobank helpt bedrijven binnen en buiten Nederland door middel van het delen van kennis, het doen van een financiële bijdrage, het helpen bij de promotie, het uitbreiden van het netwerk en het aanbieden van faciliteiten.  PLUSSupermarktketen PLUS ontving dit jaar voor de vijfde keer een MVO-award voor de meest verantwoorde supermarkt. Bij PLUS is maatschappelijk verantwoord ondernemen al enkele jaren onderdeel van de bedrijfsstrategie. Zij richten zich op een aantal pijlers: Herkomst van producten, Gezondheid en vitaliteit, Een beter milieu, Lokale betrokkenheid en Goed werkgeverschap. Eén van de pijlers is de herkomst van de producten. PLUS heeft hiervoor een ‘Ken de Keten’ aanpak gepubliceerd. Eén van de punten uit dit verslag is dat PLUS samenwerkt met een aantal Fair Trade initiatieven. Voor producten uit ontwikkelingslanden heeft PLUS zich aangesloten bij Fairtrade. Op dit moment zijn de PLUS koffie, bananen, chocolade repen en de thee al Fairtrade geclassificeerd. PLUS is hard bezig om alle cacao-producten te voorzien van een Fairtrade label. Bij PLUS is dus duidelijk zichtbaar dat mvo in de bedrijfsstrategie is geïntegreerd. Ze doen er alles aan om lokale initiatieven te helpen en om eerlijke producten aan te bieden. H&MMisschien associeer je de fashion van H&M niet meteen met duurzaamheid maar de afgelopen jaren heeft H&M maatschappelijk verantwoord ondernemen op een goede manier in hun bedrijfsstrategie geïmplementeerd. Op dit moment zijn ze bezig met het realiseren van de doelen die ze hebben opgesteld. Hun missie is: ‘Wij staan voor verandering. En het is nu tijd om fashion te veranderen’. – Let’s innovate: H&M wil recyclen. Producten hergebruiken en geen oude jeans meer in de afvalbakken vinden. Ze steunen hierom bedrijven als: Worn Again, Ambercycle en Infinited Fyber. Dit zijn ideeën waarbij klimaatpositieve fashion wordt ondersteund.– Let’s clean up: H&M wil geen giftige stoffen in kleding. Ze hebben een klimaatdoel opgesteld: In 2040 willen ze klimaat positief zijn. Dit betekent dat ze op zoek zijn naar nieuwe en duurzame manieren om kleding te maken zodat dit doel in 2040 bereikt kan worden. – Let’s be transparent: Het is nu mogelijk om bij elk kledingstuk de oorsprong van het product te zien. Hierdoor is H&M open over de herkomst en weet je precies door wie jouw product is gemaakt.  – Let’s be conscious: Het is voor de consument niet makkelijk om zelf bij te houden of producten duurzaam zijn gemaakt. H&M wil dit daarom voor de consument doen. Het doel is om in 2030 ervoor te zorgen dat alle fashion wordt gemaakt van duurzame en/ of gerecyclede materialen. Op dit moment geldt dit al voor 57 procent van de items. – Be for all: Wij zijn er voor iedereen. H&M omarmt diversiteit en steunt daarom initiatieven als Pride-festivals over de wereld.  Friesland Campina Friesland Campina is één van de Nederlandse merken die een leider wil zijn op het gebied van duurzaamheid. In 2015 is Friesland Campina akkoord gegaan met zes van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze ontwikkelingsdoelen lopen door tot 2030. De doelen waar Friesland Campina zich op richt zijn de volgende:1. Een verbeterd bereik van voedselzekerheid en de promotie van duurzame landbouw2. Duurzame consumptie- en productiepatronen3. Klimaatverandering4. Bescherm, herstel en bevordering van ecosystemen5. Wereldwijd partnerschap op het gebied van duurzame ontwikkelingTot slot zet Friesland Campina zich in voor duurzaamheid op de boerderij. Ze willen melk op een zo duurzaam mogelijke manier produceren.  Dit zijn 4 voorbeelden van bedrijven die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun bedrijfsstrategie hebben geïmplementeerd. Wil je dit ook doen? Bedenk dan dat het niet gaat om een eenmalige actie of samenwerking met een goed doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een verandering die je ondergaat als bedrijf. Ben jij klaar voor verandering?   [...]
oktober 2, 2020WoningWonen op een industrieterrein ofwel bedrijventerrein. Omringd door commerciële gebouwen. Vrachtwagens die af en aan rijden. Dat is een nachtmerrie, of niet soms? Maar met de huidige huizenmarkt is het voor starters misschien wel dé uitkomst om te wonnen op bedrijventerreinen in Nederland. Wonen in een loods is tegenwoordig zelfs heel hip. Maar is een bedrijventerrein dé plek voor de huizen van de toekomst? En mag je wonen op zo’n industrieterrein? Wat zijn de voordelen van wonen in een bedrijfspand? We leggen je in deze blog graag meer uit over het woonbeleid van een bedrijventerrein. Wat is een bedrijventerrein? Allereerst is het handig om een beter beeld te krijgen van een bedrijventerrein. Een bedrijventerrein, ook wel industrieterrein genoemd, is een terrein waar commerciële bedrijven zich kunnen vestigen. Dit gebied ligt vaak langs een spoorweg of waterweg zodat zo min mogelijk mensen geluidsoverlast hebben. Een bedrijventerrein is daarnaast vaak langgerekt zodat grote bedrijven zich daar kunnen vestigen en er genoeg ruimte is voor een loods en een opslag. > Wat is een bedrijventerrein? Mag je wonen op een bedrijventerrein? Op verschillende plekken staan woonhuizen op een bedrijventerrein. Daar mag het dus wel. Op veel plekken is het echter niet mogelijk om te wonen op een industrieterrein. De gemeente heeft daar andere plannen met het gebied waar jij zou willen wonen. Wanneer je wilt wonen op een bedrijventerrein is het dus handig om contact op te nemen met de Gemeente en het plan voor de buurt te bekijken. Waarom wonen op een bedrijventerrein? Veel mensen vinden het helemaal niks, wonen op een bedrijventerrein. Je moet vaak ver lopen naar een winkelgebied en een supermarkt. Er is niet veel groen en er zijn geen speeltuinen, basisscholen of andere voorzieningen voor kinderen dichtbij. Een probleem waar veel bedrijven mee zitten is dat omwonenden last kunnen hebben van het lawaai en de geur. Bedrijven kunnen ‘s nachts bijvoorbeeld bezig zijn met het maken van etenswaren. Dit kan geuroverlast veroorzaken. Maar waarom zou je er dan wel willen wonen? Er zijn ook voordelen van wonen in een bedrijfspand op een industrieterrein. Zoals: ●      Lekker rustig Wanneer je houdt van rust en stilte is een bedrijventerrein een goede plek. Je denkt nu waarschijnlijk: ‘Heb je dan niet heel veel last van vrachtwagens?’. Ja, er komen vrachtwagens voorbij. Maar daar kun je je huis op aanpassen. Plaats bijvoorbeeld weinig ramen aan de voorkant. Verder zijn er bijna geen mensen op straat en is het na werktijd stil op het bedrijventerrein. Je hebt dus een heerlijke, rustige avond. Maar inderdaad, je moet tegen het lawaai van de vrachtwagens kunnen. ●      Ruimte voor opslag Het voordeel aan wonen op een bedrijventerrein is dat er ruimte is voor een eigen opslag of loods. De loods valt niet op in een bedrijvengebied en zal daardoor eerder worden toegelaten. Wanneer je zelf dus een opslag of loods nodig hebt, is een bedrijventerrein perfect. ●      Hip Een industriële sfeer in je huis is natuurlijk hip. Deze trend zet zich nu ook buitenshuis door. Wonen tussen de bedrijfspanden is hip geworden. ●      Interessante optie voor starters Gemeenten zoeken tegenwoordig creatieve oplossingen om iedereen woonruimte te bieden. Vandaar dat er steeds meer woonwijken gebouwd worden tussen de bedrijfspanden. Sinds de nieuwe Omgevingswet in 2012 hebben Gemeenten meer mogelijkheden gekregen om huizen te bouwen op plekken waar dit voor deze wet nog niet mogelijk was. Op dit moment worden er dus veel huizen gebouwd op bedrijventerreinen. Interessant om als starter in de gaten te houden of je misschien in de toekomst wel kunt wonen op een industrieterrein! Zo zie je maar dat er misschien nog wel meer mogelijkheden zijn dan je in eerste instantie dacht als het gaat om wonen in een bedrijfspand op een industrieterrein. Ook interessant: > Invloed van een woning op milieu Bronnen: AD,  NOS [...]
oktober 2, 2020bedrijventerreinenBijna elke grote gemeente in Nederland heeft wel een bedrijventerrein. Dit is een terrein waar commerciële gebouwen zijn gevestigd. Op sommige plekken is dit een langgerekt, groot industrieterrein. Hier staan hoofdkantoren en loodsen van grote, soms Internationale bedrijven. Op andere plekken staan bedrijfsverzamelgebouwen. Dit zijn gebouwen waar vaak kleine of middelgrote bedrijven in gevestigd zitten. Waar staan de grootste bedrijventerreinen van Nederland? We lichten een aantal grote bedrijventerreinen uit.   De meeste bedrijventerreinen bevinden zich in Rotterdam. Met 6 duizend hectare aan bedrijventerreinen staat Rotterdam met stipt op 1. Deze 6 duizend hectare is ongeveer een kwart van de Rotterdamse landoppervlakte. Na Rotterdam komt Amsterdam met 2500 hectare. Sittard-Geleen en Terneuzen volgen in dit lijstje. Dit komt door de chemische industrie. De chemische industrie is te vinden in zowel Sittard-Geleen als Terneuzen (Bron, CBS). > Wat is een bedrijventerrein? > Verschil bedrijventerrein en industrieterrein  Industriegebieden Industriegebied Rotterdam Haven van Rotterdam, 7.833 ha (haven oppervlak) (industriegebied) Rotterdam staat natuurlijk bekend als havenstad. Dit is dan ook het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Onder andere de chemische industrie is hier aanwezig. De verbinding tussen Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied is goed voor 40% van de petrochemische productie in de EU. In het Rotterdamse industrie- en havengebied vind je onder andere: 45 chemiebedrijven, 5 olieraffinaderijen, 4 palmolie raffinaderijen, 5 biobrandstofproducenten, elektriciteitscentrales en een laboratorium (Port of Rotterdam).  Een indrukwekkend terrein dus en dat maakt het industriegebied van Rotterdam tot de grootste van Nederland. Andere grote bedrijventerreinen Haven- en industriegebied Moerdijk, 2.345 ha (industriegebied) Een ander groot industriegebied is haven- en industriegebied Moerdijk. Het grootste bedrijf dat hier zit, is Shell Moerdijk (325 hectare). In dit gebied liggen drie grote havens. Dit gebied is speciaal voor chemische en zware industrie. Bedrijventerreinen / bedrijfspanden Grote bedrijventerreinen Amsterdam Bedrijventerrein Cruquius, 17 hectare Dit bedrijventerrein ligt in Amsterdam Oost en hier hebben zich tientallen groothandels en zakelijke dienstverleners gevestigd. Kleinere bedrijven zitten met elkaar in een bedrijfsverzamelgebouw op het terrein. Bedrijventerrein Amstel III, 102 hectare Dit is nu nog een gebied met bedrijven. Maar dit gebied wordt omgebouwd tot stadswijk met ruim 5.000 duizend woningen. Andere grote bedrijventerreinen Bedrijventerrein Barendrecht- Oost, 93 hectare Dit bedrijventerrein in Barendrecht ligt aan de A15 en is dus goed bereikbaar. Er bevinden zich een aantal middelgrote en grote kantoren. Zo is er een kantoor van KPN en van G4S. Bedrijventerrein de Hurk, 212 hectare Dit bedrijventerrein in Eindhoven is gelegen tussen de A2 en de ringweg van Eindhoven. Er staan hier ongeveer 300 bedrijven met ruim 15.000 duizend medewerkers.   Er zijn nog honderden andere bedrijventerreinen in Nederland. Aangezien de bedrijventerreinen jaarlijks groter worden en veranderen is het lastig om in te schatten welke bedrijventerreinen de grootste bedrijventerreinen van Nederland zijn. Wil jij je ergens vestigen met je bedrijf? Bekijk dan de grote bedrijventerreinen bij jou in de buurt. Tip: Let ook goed op de plannen van de Gemeente. Met sommige bedrijventerreinen kan de gemeente andere plannen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld woonwijken gaan bouwen of bedrijventerreinen gaan moderniseren. Bronnen: BN de Stem, CBS, Port of Rotterdam [...]
juni 16, 2020duurzaamDe wereld wordt duurzamer. Met z’n allen trekken we ten strijde tegen de opwarming van de aarde. We komen op voor dierenrechten en beschermen het milieu. Eén van de branches waar duurzaamheid een rol in speelt en steeds meer gaat spelen, is de fashion-industrie. Veel modebedrijven veranderen hun productieprocessen. Een eerlijke werkwijze staat voorop. Maar wat voor invloed heeft duurzaamheid op de mode industrie? En wat verandert er aan de fashion? In deze blog beantwoorden we graag deze vragen.   75% van de modebedrijven heeft hun werkwijzen milieuvriendelijker en eerlijker gemaakt.  Waarom moet de fashion industrie duurzaam worden? Er zijn een aantal factoren van een kledingstuk die een negatieve impact hebben op mens, dier en milieu. We leggen dit graag voor je uit:   Grote bijdrage aan milieuvervuiling: door fast fashion is er steeds meer kleding beschikbaar uit landen waar geen milieuwetgeving bestaat. Deze landen (Bangladesh en Vietnam) gebruiken vaak steenkool als energiebron. Dit is super schadelijk voor het milieu.   Slecht drinkwater: In China is er in grote delen geen goed drinkwater meer. Dit komt door de kledingindustrie. Onbewerkte chemicaliën die worden gebruikt voor het maken van kleding komen in de watersystemen terecht. Dit heeft een negatieve impact op het schone drinkwater.  Slechte impact op de CO2: De kledingindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2 uitstoot. Dit komt omdat we veel kleding weggooien en door het slechte productieproces van veel kleding.  Bijdrage aan plastic in de oceaan: Kleding draagt als laatste bij aan de hoeveelheid plastic in de oceanen. Door het wassen van kleding komen er microvezels vrij. Deze microvezels zijn bij elkaar zo’n 50 miljard plastic flesjes.      Arbeidsomstandigheden: In sommige landen moeten mensen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden bergen kleding produceren. Ze werken vaak lange dagen en krijgen weinig betaald. Wat is op dit moment de stand van zaken: Een Nederlander koopt gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken per jaar; De gemiddelde Nederlander heeft 173 kledingstukken in de kledingkast; Van deze 173 kledingstukken zijn 7 kledingstukken tweedehands; 15% van het plastic afval in de oceanen komt door kleding; Kortom, we moeten aan de slag om voor een verandering te zorgen!! Hoe gaan we van fast naar slow fashion? Tegenwoordig doen veel bedrijven al mee aan de slow fashion keten. Op veel kledingstukken kun je keurmerken vinden als ‘FAIRTRADE’ en ‘FAIR WEAR FOUNDATION’. Aan deze labels herken je kledingstukken die op een eerlijke en milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. Daarnaast gooien veel bedrijven het roer om. H&M veranderde een paar jaar geleden van strategie en zet nu alles op alles om te veranderen naar een merk dat duurzaamheid uitstraalt. Daarnaast zijn er verschillende winkels die zelfs alleen duurzame kleding verkopen. De fashion industry verandert dus steeds meer van fast naar slow fashion.  Je hebt nu gelezen over de gevolgen die fast fashion heeft op mens, dier en milieu. In een volgende blog leggen we je uit waar de verandering van fast naar slow fashion voor gaat zorgen.  Bronnen: – Business Insider – Rijksoverheid – Libelle [...]
september 9, 2020groen ondernemenIn iedere stad zit wel een industriegebied of terrein. Dit is een gebied dat speciaal door de Gemeente is gemarkeerd als plek waar grote bedrijven zich kunnen vestigen. Dit gebied is vaak goed bereikbaar voor vrachtwagens en daardoor de ideale plek voor bedrijven. Toch circuleren er verschillende benamingen voor zo’n industrieterrein rond. Zitten er verschillen tussen een industrieterrein, bedrijventerrein, bedrijvenpark of bedrijfsverzamelgebouw? We informeren je in deze blog graag over al deze termen.  Wat is een industrieterrein? Een industrieterrein is een terrein dat is bedoeld voor grote bedrijven. Een industrieterrein is vaak groot en heeft een grote omvang. Het industrieterrein moet namelijk makkelijk bereikbaar zijn voor vrachtverkeer. Het is soms ook mogelijk voor middelgrote of kleine bedrijven om zich te vestigen op een industrieterrein maar dan moeten deze bedrijven genoeg groeipotentie hebben.  Wat is een bedrijventerrein? Een bedrijventerrein of een bedrijvenpark komt op hetzelfde neer. Deze termen worden vaak gebruikt voor kleinere bedrijventerreinen of juist voor specifieke bedrijventerreinen. Een bedrijvenpark of bedrijventerrein is vaak kleiner dan een industriegebied/ terrein. Op een bedrijventerrein bevinden zich bijvoorbeeld vaak bedrijven als kantoorcomplexen, transportbedrijven, start-ups en ICT-bedrijven. Een bedrijventerrein is dus kleiner en meer geschikt voor middelgrote en kleinere bedrijven.  Wat is een bedrijventerrein? Verschil tussen een industrieterrein en een bedrijventerrein Een industrieterrein is groter dan een bedrijventerrein; Een industrieterrein is beter bereikbaar voor vrachtverkeer; Een bedrijventerrein is meer geschikt voor middelgrote en kleine bedrijven; Op een bedrijventerrein bevinden zich meer niet industriële bedrijven; Op een industrieterrein bevinden zich grotendeels industriële bedrijven. Wat is een bedrijfsverzamelgebouw? Een bedrijfsverzamelgebouw is een kantoorpand waarin meerdere bedrijven gevestigd zitten. Dit zijn vaak kleine bedrijven die gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten zoals een kantine, toilet en vergaderruimtes. Een bedrijfsverzamelgebouw is vaak ideaal voor starters en middelgrote bedrijven.  Voordelen van een bedrijfsverzamelgebouw Dynamische werkomgeving: Je deelt het kantoorpand met meerdere bedrijven. Hierdoor ontmoet je mensen die interessant kunnen zijn voor jouw bedrijf en bouw je aan je netwerk.  Gezamenlijke faciliteiten: Een bedrijfsverzamelgebouw heeft vaak de beschikking over vergaderruimtes, eetgelegenheden en soms ook fitnessruimtes. Wanneer jij één van de huurders bent, kun je van al deze faciliteiten gebruik maken.  Flexibiliteit: Je hebt vaak een flexibele huurtermijn en kunt gebruik maken van extra services, zoals een schoonmaker, vergaderruimte etc.  Kortom, het hangt van de grootte van je bedrijf of organisatie af of een industrieterrein, bedrijventerrein of een bedrijfsverzamelgebouw iets voor jou is. Kijk kritisch naar je bedrijf en naar de groeimogelijkheden en maak aan de hand daarvan je keuze.  Hoe maak je jouw bedrijf 100% CO2 neutraal? Voorbeelden van mvo bedrijven [...]

Hulp bij een duurzaam bedrijventerrein

Koelcel huren
Chain Logistics